TEVEL heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot besturingspartner van heel wat OEMers en gebruikers van machines. TEVEL ontzorgt bij diverse besturingstechnische uitdagingen, in heel wat marktsegmenten: off-shore, food & packaging, metaalverwerkende industrie, … .

 

Als besturingspartner onderscheidt TEVEL zich op volgende gebieden:

 

PLC besturingen

TEVEL ontwerpt haar machinebesturingen op basis van de gecombineerde HMI/PLC touchscreens van EPIS. Deze worden geprogrammeerd op basis van CODESYS, conform IEC 61131 standaarden. TEVEL maakt haar besturingssoftware zo eenvoudig mogelijk, zodat gebruikers er snel en eenvoudig mee aan de slag kunnen. Dit betekent niet dat ook de onderliggende software eenvoudig is, want zeer complexe besturingen zijn mogelijk!

De software engineers van TEVEL hebben veel expertise opgebouwd op het gebied van user interface design, het aansturen van servomotoren en het werken met stappenmotoren.

Alle besturingen kunnen voorzien worden van remote maintenance, zodat er altijd snel hulp op afstand geboden kan worden.

Ook kunnen de EPIS besturingen communiceren met ERP-pakketten. Data kunnen hierbij eenvoudig tussen de verschillende niveaus uitgewisseld worden (logging & inladen). Niet alleen het takensysteem, maar het totale productieproces wordt hierdoor beter beheersbaar!

Bouw van besturingskasten

Ontwerp & bouw van besturingskasten (paneelbouw) volgens CE machinerichtlijn en NEN 1010.

Opstellen van schema’s in E-plan voor individuele kasten, totaalopstellingen of gecombineerde installaties.

Selectie van juiste componenten voor besturingskasten, zoals noodstopcircuits, drives en I/O modules.

 

Complexe regelingen

Afhankelijk van de gewenste performance vult TEVEL positioneringsuitdagingen in met klassieke AC motoren,stappenmotoren of servomotoren (voor hoog-dynamische verplaatsingen).

Complexe servoregelingen kunnen specifiek voor een bepaalde toepassing ontworpen worden.

Hierdoor kan de productie-output van een machine aanzienlijk toenemen.

Complexe regelingen voor multi-encoder opstellingen (master-slave) en voor extreem snelle, extreem trage en nauwkeurige bewegingen zijn hierdoor mogelijk.

 

Modulaire benadering & opbouw machinebesturingen

TEVEL doet bij voorkeur beroep op de kant-en-klare besturingsmodules die het heeft ontwikkeld voor bijvoorbeeld drives van veelgebruikte elektromotoren en actuatoren. Dit leidt tot minder bekabeling, een efficiëntere inrichting, lagere bouw- en ontwerpkosten en minder storingsgevoelige opstellingen.

 

Streven naar ‘Totaalbesturing’

Om tot een goede ‘Totaalbesturing’ te komen moet ook rekening gehouden worden met het mechanische aspecten van een opstelling of machine.

Binnen het TEVEL team wordt er nauw samengewerkt tussen de mensen die de machinebesturing ontwerpen en de mensen die het mechanische ontwerp maken.

 

Totale ontzorging

Als het op besturingsuitdagingen aankomt neemt TEVEL graag de gehele verantwoordelijkheid: van de conceptfase tot de inbedrijfsstelling, met alle fase daar tussenin. Desgewenst ondersteunt TEVEL haar klanten ook met deelopdrachten.

Eric Sülter

 

Directeur

Telefoonnummer

026 303 00 60

E-mailadres
e.sulter@tevel.nl
 
    Eric Sülter

Rob Ambting

 

Project Manager

Telefoonnummer

026 303 00 60

E-mailadres
r.ambting@tevel.nl
 
    Rob Ambting
TEVEL’s partners voor besturingssystemen: