Lineaire encoders

Een lineaire encoder is een precisie meetinstrument welke de afgelegde weg leest van een puls-meetband of gecodeerde meetband.
Hierin kunnen we 2 principes onderscheiden: magnetische en optische meetsystemen. De sensor bevindt zich in de leeskop die langs de meetband beweegt en vertaalt de ingelezen puls of code in een analoog of digitaal elektrisch signaal. In principe verschilt de werkingswijze niet veel t.o.v. een roterende encoder.

Aangesloten op de juiste elektronische apparatuur, (denk hierbij aan een controller of een uitleesunit) kan de elektronica deze signalen vertalen naar snelheid, afstand of positie. Grofweg zijn lineaire encoders onder te verdelen in incrementele en/of absolute meetsystemen.

Incrementeel lineair encoder

De meeste incrementeel lineair encoders produceren een blokgolf of een sinussignaal. Ook hierbij geldt dat een lineaire positie alleen kan worden bepaald vanaf een referentiepunt of een nulpunt. Bij het uitvallen van de voedingsspanning zal men dan ook vanaf een nulpunt of referentiepunt opnieuw de meting moeten starten. Alle lineair incrementeel encoders die worden geleverd door TEVEL, genereren een bi-directionele output d.w.z. minimaal leveren deze systemen een A en B blokgolf signaal. Omdat het B signaal 90 elektrische graden is verschoven van het A signaal, kan hieruit de bewegingsrichting van de sensor worden gehaald.

Absoluut lineair encoder

Een absoluut lineair encoder is ontworpen om de exacte positie weer te geven, onafhankelijk van de positie van de sensor bij het opstarten van het systeem. Door middel van een op de meetband aangebrachte unieke codering, kan men hieruit een lineaire positie bepalen die absoluut is.
Net als bij roterende encoders zijn meerdere type uitgangssignalen mogelijk.

Bij een absoluut lineair encoder meetsysteem dient u rekening te houden met de beperkte lengte van de meetband. Deze is afhankelijk van de resolutie van de meetband en de maximale codering. Dit in tegenstelling tot een incrementeel meetsysteem.

Lineair encoder brochure

Mechanische en elektrische eigenschappen

Voor zowel de incrementeel als absoluut lineair encoder geldt een grote variatie in mechanische bouwvormen en elektrische eigenschappen. Denk hierbij aan verschillende resoluties, aansluitspanningen en spanningsniveaus zoals TTL en HTL. Ook zijn er verschillende bouwvormen welke kunnen worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen. Neem hiervoor contact op met een van onze encoder-specialisten.

Tevel als encoder specialist.

TEVEL vertegenwoordigt 3 Europese encoder-merken, hetgeen resulteert in een uitgebreid en gevarieerd assortiment aan oplossingen. Naast het leveren van standaardoplossingen, ontwikkelt TEVEL ook klant specifieke encoders. Branche gebieden welke gebruik maken van TEVEL als encoder specialist zijn.

  • Lift-industrie: Snelheidsbewaking, positionering liftkooi.
  • Glasindustie: Hoge omgevingseisen.
  • Verpakkingsindustie: Instellen van breedte, hoogte of lengte verpakkingsmachines.
  • Offshore: Heavy Duty encoder, Atex, RVS316, voor gebruik in lieren, Kabeltrommels.
  • Metaal en Hout verwerkende industrie: Aanslag en hoogte instelling.
  • Medische industrie: positionering patienten en instrumenten in Röntgen-, CT- of MRI-omgeving.

Meer weten?

Hans Blauw

Account Manager
026 - 303 0060 h.blauw@tevel.nl

Wilbert Coenen

Sales Engineer
026 - 303 0060 w.coenen@tevel.nl

Bekijk andere encoder oplossingen