Lineaire encoders

Een lineaire encoder is een precisie meetinstrument welke een afgelegde weg leest van een puls of gecodeerde meetband.
Hierin kunnen we 2 principes onderscheiden: magnetische en optische meetsystemen. De sensor vertaalt de ingelezen puls of code in een analoog of digitaal elektrisch signaal. In principe verschilt de werkingswijze niet veel t.o.v. een roterende encoder.
Aangesloten op de juiste elektronische apparatuur, denk hierbij aan een besturingscontroller, counters of een uitleesunit, kan men deze signalen vertalen naar snelheid, afstand of positie. Grofweg zijn lineaire encoders onder te verdelen in een incrementeel en/of absoluut meetsysteem.

Incrementeel lineair encoder

De meeste incrementeel lineair encoders produceren een blokgolf of een sinus signaal. Ook hierbij geldt dat een lineaire positie alleen kan worden bepaald vanaf een referentiepunt of een nulpunt. Bij het uitvallen van de voedingsspanning zal men dan ook vanaf een nulpunt of referentiepunt opnieuw de meting moeten starten. Alle lineair incrementeel encoders die worden geleverd door TEVEL, genereren een bi-directionele output d.w.z. minimaal leveren deze systemen een A en B signaal. Hieruit kan de richting van de sensor worden gehaald.

 

 

Absoluut lineair encoder

Een absoluut lineair encoder is ontworpen om onafhankelijk van de plaats van de sensor bij het opstarten van het systeem de exacte positie weer te geven. Door middel van een op de meetband aangebrachte unieke codering, kan men hieruit een lineair positie bepalen die absoluut is.
Meerdere type uitgangssignalen zijn net als bij roterende encoders mogelijk.
Bij een absoluut encoder meetsysteem t.o.v. een incrementeel meetsysteem dient men rekening te houden met de beperkte lengte van de meetband.

 

Mechanische en elektrische eigenschappen

Voor zowel de incrementeel als absoluut lineair encoder geldt een grote variatie in mechanische bouwvormen en elektrische eigenschappen. Denk hierbij aan verschillende resoluties, aansluitspanningen en spanningsniveaus zoals TTL en HTL. Ook zijn er verschillende bouwvormen welke kunnen worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen. Neem hiervoor contact op met een van onze hieronder genoemde encoder-specialisten.

Tevel als encoder specialist.

TEVEL vertegenwoordigt 2 Europese encoder-merken, hetgeen resulteert in een uitgebreid en gevarieerd assortiment aan oplossingen. Naast het leveren van standaardoplossingen, ontwikkelt TEVEL ook klant specifieke encoders. Branche gebieden welke gebruik maken van TEVEL als encoder specialist zijn.

  • Lift-industrie: Snelheidsbewaking, positionering liftkooi.
  • Glasindustie: Hoge omgevingseisen.
  • Verpakkingsindustie: Instellen van breedte, hoogte of lengte verpakkingsmachines.
  • Offshore: Heavy Duty encoder, Atex, RVS361, voor gebruik in lieren, Kabeltrommels.
  • Metaal en Hout verwerkende industrie: Aanslag en hoogte instelling.
  • Medische industrie: positionering patienten en instrumenten in Röntgen-, CT- of MRI-omgeving.

Meer weten?

Hans Blauw

Account Manager
026 - 303 0060 h.blauw@tevel.nl

Wilbert Coenen

Sales Engineer
026 - 303 0060 w.coenen@tevel.nl

Bekijk andere encoder oplossingen