In-company training over meten en kalibreren voor alle medewerkers van TEVEL

Afgelopen dinsdag 14 januari, heeft Rob Burgers (Mikrocentrum) een in-company training verzorgd over Meten en kalibreren. Hiermee hebben we het kennis-niveau op het gebied van meten en kalibreren van alle medewerkers bijgespijkerd.

Belangrijke uitgangspunten waren het begrijpen en toepassen van termen als meet-onzekerheid, kalibreren, justeren en valideren. Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij het ontwikkelen van een meetmethode en bijbehorende kalibratie-methode bij het ontwikkelen van maatwerk Test- en Meetsystemen. Zodat we kunnen garanderen dat de meetwaarden uit het nieuw ontwikkelde Test- en Meetsysteem ook herleidbaar zijn naar de ISO-standaard.

Na afloop van de training heeft iedereen een certificaat ontvangen.