TEVEL heeft ISO9001 certificaat behaald !!

Afgelopen najaar heeft TEVEL het ISO9001 certificaat behaald. Het behalen van deze mondiaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement vormt een stevige basis om ons bedrijf verder door te ontwikkelen.

Door het in kaart brengen en borgen van de processen rond onze dienstverlening, kunnen we continu de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Tevens heeft het doorlopen van dit traject ons meer inzicht gegeven in de wereld van internationale normen en standaards.