Lineaire encoders

Een lineaire encoder is een precisie meetinstrument welke de afgelegde weg leest van een puls-meetband of gecodeerde meetband.
Hierin kunnen we 2 principes onderscheiden: magnetische en optische meetsystemen. De sensor bevindt zich in de leeskop die langs de meetband beweegt en vertaalt de ingelezen puls of code in een analoog of digitaal elektrisch signaal. In principe verschilt de werkingswijze niet veel t.o.v. een roterende encoder.

Aangesloten op de juiste elektronische apparatuur, (denk hierbij aan een controller of een uitleesunit) kan de elektronica deze signalen vertalen naar snelheid, afstand of positie. Grofweg zijn lineaire encoders onder te verdelen in incrementele en/of absolute meetsystemen.

Mechanische en elektrische eigenschappen

Voor zowel de incrementeel als absoluut lineair encoder geldt een grote variatie in mechanische bouwvormen en elektrische eigenschappen. Denk hierbij aan verschillende resoluties, aansluitspanningen en spanningsniveaus zoals TTL en HTL. Ook zijn er verschillende bouwvormen welke kunnen worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen. Neem hiervoor contact op met een van onze encoder-specialisten.

Meer weten?

Hans Blauw

Senior account manager
026 - 303 0060 h.blauw@tevel.nl

Wilbert Coenen

Account manager
026 - 303 0060 w.coenen@tevel.nl

Bekijk andere encoder oplossingen